Girls
Olivia
Ophra
Ophelia
Ozeana

 

Boys
Oasis
Obelix

Odin

Odyssey
O'Malley
Onion
Onyx
Osiris
Othello